Lịch sử đơn

Tổng tiền:

ĐỌC LƯU Ý TRƯỚC KHI TẠO ĐƠN TRÁNH MẤT TIỀN 

Tăng Like bài viết Instagram bằng link đã mở công khai.

Link bài viết có dạng:

https://www.instagram.com/p/CysGwCbP6yO/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=ZDNlZDc0MzIxNw==

Xem hướng dẫn lấy link chi tiết

Bước 1: Click vào 3 dấu chấm(...) của bài viết cần tăng like. Xem ảnhminh họa bên dưới:

Bước 2: Click "Sao chép liên kết" để copy link. Xem hình ảnh minh họa bên dưới: